Test link từ subdomain về root domain

Test link từ subdomain về root domain

Đây là bài viết đầu tiên mình sẽ test để kiểm tra xem link từ subdomain test.tranngocthuy.com về tranngocthuy.com sẽ được Google coi là external link hay internal link.

Để thực hiện thì từ bài viết này mình sẽ có link trỏ về tranngocthuy.com sử dụng anchor text là đào tạo SEO manager.

Như các bạn đã biết anchor text (backlink và internal link) một phần định hình cho từ khóa của landingpage.

Vậy làm thế nào để biết nó là internal link hay external link?

Do chúng ta đang làm SEO trên Google thì việc sử dụng Search Console để kiểm tra.

Test link từ subdomain về root domain
Test link từ subdomain về root domain

Như hình trên khi chúng ta kiểm tra sẽ thấy.

Tương tự mình cũng có thể kiểm tra khoảng bao lâu thời gian (theo ngày) thì Google Console sẽ nhận link.

p/s: Lưu ý sau khi viết xong bài viết này mình sẽ submit để nó index trên Google.