Test dữ liệu có cấu trúc rating (vote) dành cho bài viết blog tin tức

Đồng thời việc test với backlink từ subdomain trỏ về root domain thì mình sẽ test dữ liệu có cấu trúc rating (vote) dành cho bài viết dạng blog, tin tức.

Ở đây mình sử dụng plugin kk Star Ratings trong kho plugins (gói mở rộng) của WordPress.

Test dữ liệu có cấu trúc rating (vote) dành cho bài viết blog tin tức
Test dữ liệu có cấu trúc rating (vote) dành cho bài viết blog tin tức
Test dữ liệu có cấu trúc rating (vote) dành cho bài viết blog tin tức
4.75 (95%) 4 votes

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *